Tài chưa hẳn hơn nhưng Về Khoản này, Hoài Linh hay Trấn Thành phải gọi Trường Giang là sư phụ

Tài chưa hẳn hơn nhưng Về Khoản này, Hoài Linh hay Trấn Thành phải gọi Trường Giang là sư phụ

One Comment

  1. Tin Nóng Việt March 16, 2019

Add a Comment